EKOVILLA

"Låt ditt hem andas"

Ekovilla Blåsull
Ekovilla är en välbeprövad och omtyckt produkt bland finländska hem och har använts redan över 40 år i byggbranchen. Ekovilla är en Finländsk, koldioxidneutral produkt, tillverkad i huvudsak av rent tidningspapper.
Isoleringsförloppet med ekovilla blåsull går snabbt och smidigt. Den finkorniga lösullen fyller noggrant alla springor och håligheter och bildar ett tätt och ventilerande isoleringslager.

Med ekovilla blåsull skapar du ett tryggt inomhusklimat i ditt hem för dig, din familj och din omgivning.
Egenskaper
• Trygg produkt som andas
• Lämplig vid nybyggnation och renovering
• Framtagen av förnybara naturresurser
• Enastående värmeisoleringsförmåga
• Goda strukturella brandegenskaper
• Koldioxidneutral
Varför Ekovilla?
När du väljer att isolera med ett fibermaterial från förnybar skog skapar du ett friskt hem med god luftkvalitet för dig och din familj samtidigt som du även främjar för en hållbar användning av naturresurserna.

Värmeisoleringens viktigaste uppgift är att hålla kvar värmen i huset under den kalla årstiden och hålla huset svalt under sommaren. Ekovilla isolering håller ditt hus behagligt varmt under alla årstider, låter det andas och hjälper till att spara på uppvärmningskostnaderna. Ekovillas goda egenskaper att hantera och överföra fukt på ett naturligt sätt gör även att ditt hem hålls friskt trots vårt klimats varierande luftfuktighet.

En välbyggd struktur som andas är lufttät och släpper inte in luft genom strukturen eller skapar drag. I en byggnad som andas är inomhusluften frisk och syrerik.