TILLÄGGSISOLERING

Varför tilläggsisolera?
Ett bra klimatskal med välisolerade ytor minskar på värmeöverföringen och energianvändningen. Ett klimatskal består av de ytor som omger den uppvärmda volymen i ett hus (golv, väggar, fönster, dörrar och tak). Ett dåligt isolerat klimatskal leder till värmeförlust.

Tilläggsisolering ger ett välisolerat klimatskal som minskar husets energibehov, lägre energikostnader, bättre kontroll över inomhustemperaturen och en förbättrad inomhusmiljö. En välgjord tilläggsisolering kan också förhindra uppkomsten av fuktskador.
När är det dags att fundera på tilläggsisolering?
Ett nytt hus behöver oftast ingen tilläggsisolering ifall det isolerats i enlighet med dagens krav på energieffektivitet.

I ett äldre hus byggt tidigare än -00 är det däremot bra att se över isoleringen. Äldre hus har ofta en bristfällig isolering som består av t.ex. för tunn isolering, isoleringsmaterial med dåliga isolerande egenskaper (ex. tidningar, spån, torv) eller isoleringsmaterial som blivit deformerat och slitet med åren.

I många fall märker man själv om bostaden är dåligt isolerad. Är energikostnaderna höga? Drar det från fönster och dörrar? Är golvet kallt? Då är tilläggsisolering en god investering.
Isolering av mellantaket / Vindsisolering
Av fysikaliska orsaker försvinner mycket av värmen uppåt. I äldre hus sker ungefär 15% av värmeförlusterna genom taket. Tilläggsisolering av mellantaket eller vind är därav att rekommendera, speciellt om nuvarande isolering är mindre än 20cm. Sprayisolering och blåsull är lätta att applicera på mellantak och kräver minimalt med förarbete.
Isolering av ytterväggar, golv, källare och krypgrund
I äldre hus sker ungefär 20% av värmeförlusterna genom ytterväggarna och 15% genom golv och källare. Genom att tilläggsisolera väggar, golv och källare minskar husets energianvändning betydligt. Tilläggsisolering av vägg- och golvytor kräver ett mer omfattande förarbete och är mest lönsamt att utföra vid planerad renovering. Tilläggsisolering av källare och krypgrund kräver däremot minimalt med förarbete.
Varför tilläggsisolera med sprayisolering?
Sprayisolering är ett konkurrenskraftigt isoleringsmaterial med unika isoleringsvärden. Sprayisolering är lättapplicerat även i trånga utrymmen och ger inga skarvar eller köldbryggor.

Tack vare materialets unika egenskaper lämpar sig sprayisolering perfekt i äldre hus med tunna väggar där utrymmet för isoleringsmaterial är begränsat men kravet på god isolering är högt.

Sprayisolering kan fördelaktigt användas på stommar av sten, trä och metall. Även appliceras direkt mot marken, kalla golv och grunder. Isoleringen stärker och skyddar byggnaden samtidigt som den minimerar värmeförluster och är fuktavvisande.
Energijämförelse efter tilläggsisolering
Ett hus på 184m2 byggt år 2018 med en elförbrukning på 15259 kWh/år tilläggsisoleras med sprayisolering på mellantaket. Efter tilläggsisoleringen sjönk elförbrukningen till 12203 kWh/år.

Med ett medeltal på 0,388€/kWh (sähkö.tk 28 dagars medeltal) resulterade tilläggsisoleringen i en besparing på 1185,70€ i elkostnader/år, alltså en besparing på ca 100€/månad.